فیدر غلتکی پرسرعت

در انبار

نیروی محرکه ی فیدرها می بایست از طریق یک سرور موتور و یا استپ موتور تأمین شود، لذا این خانواده مناسب فیدرهایی با موتورهای AC یا DC نمی باشند و برای کنترل آنها می بایست از خانواده های دیگری از این محصول استفاده کرد که در کاتالوگ محصولات شرکت مهندسی تدبیر صنعت آپادانا به تفصیل معرفی شده اند.

در انواع موتورهای servo بدلیل وجود انکدر روی شافت موتور، دقت بیشتری وجود دارد.

توصیه می شود در صورت استفاده از stepper Motors نیز از انواع فیدبک دار آنها استفاده گردد.