سنسور فیبر نوری آمپلی فایر آتونیکس مدل BF4RP

در انبار

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4RP دارای پاسخ زمانی با فرکانس 1: 0.5میلی ثانیه / فرکانس 2: 0.7میلی ثانیه بوده و منبع تغذیه سنسور فیبر نوری آتونیکس مدلBF4RP  در حدود 24VDC-12 می باشد.