کنترل کننده تخصصی جک های بارگذاری اسکرو

در انبار

این محصول قابلیت کنترل رنج وسیعی از موتورها و سایر ادوات جکهای بارگذاری را دارابوده و نتایج را در قالبهای مورد نیاز کاربران، در اختیار آنها قرار میدهد.

ریال119,000,000