آزمایش کامل سه محوری خاک (مجموعه آزمایش بتن و خاک)

کد کالا: مجموعه آزمایش بتن و خاک

در انبار

مجموعه تجهیزات آزمایشهای سه محوری خاک و آماده سازی نمونه